0


سامانه پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه به صورت رایگان واگذار میشود.

ما برای کاربرانی که خرید بانک اطلاعات از سایت ما را داشته باشند، یک خط رایگان به صورت دائمی به نام آنها صادر میشود تا بتوانند ارسال و دریافت پیامک اختصاصی داشته باشند.

تعرفه ارسال پیامک در سامانه شرکت ما 150 ریال میباشد.

مشاهده نسخه نمایشی سامانه:

www.ippanel.com

نام کاربری: demo

رمز عبور: demo

سامانه ارسال پیامک کوتاه

نکته قابل توجه اینجا است که شما کاربران با خرید سامانه پیام شرکت ما می توانید امکان این را پیدا کنید که پیامک های خود را با رضایت از لیست سیاه عبور دهید.

از آنجایی که 60 درصد افراد پیامک های دریافتی خود را مسدود کردن اکثر ارسال های شما به در بسته می خورد و نتیجه مطلوب را دریافت نمی کردین ولی از طریق ارسال پیامک سفید، می توانید پیام های تبلیغاتی خود را با رضایت از شماره های بلک لیست عبور دهید.
ما شما را برای داشتن تبلیغاتی هدفمند یاری می نماید.